Algemeen

Nanotube fotogeleiders

Nanotube fotogeleiders

Japanse onderzoekers hebben gerapporteerd over de constructie van een molecuul dat zichzelf assembleert tot nanobuisjes die bij bestraling stroom opwekken. Nanobuisjes zouden kunnen dienen als bouwstenen voor toekomstige fotodetectoren en elektronische en fotovoltaïsche apparaten op nanoschaal.

In eerder werk toonden Takuzo Aida en zijn collega's aan de Universiteit van Tokio, Japan, aan dat een amfifiel molecuul hexa-peri-hexabenzocoroneen (HBC) zichzelf assembleert tot nanobuisjes in tetrahydrofuraan. Eenmaal geoxideerd, vertoonden deze buizen een geleidbaarheid die vergelijkbaar is met die van anorganische halfgeleiders.

Door trinitrofluorenon (TNF) aan HBC toe te voegen, merkte het team van Aida op dat de nanobuisjes zichzelf in elkaar zetten en een elektrische stroom geleiden bij bestraling.

Bron: RSC Chemistry WorldVideo: ALLOTROPES OF CARBON (Oktober 2021).