+
Algemeen

Een nieuw rapport analyseert de schadelijke effecten van kunstmatige nanomaterialen op de menselijke gezondheid

Een nieuw rapport analyseert de schadelijke effecten van kunstmatige nanomaterialen op de menselijke gezondheid

Research and Markets heeft de opname in haar catalogus van een nieuw rapport met de titel "Adverse Effects of Engineered Nanomaterials" op de blootstelling, toxicologie en impact van nanomaterialen op de menselijke gezondheid gemeld.

Het nieuwe rapport van Elsevier Science and Technology gaat gedetailleerd in op de negatieve impact van nanomaterialen op de menselijke gezondheid en biedt een methodologische evaluatie van representatieve, in massa geproduceerde en economisch belangrijke technische nanomaterialen. De gegevens die over elk type nanomateriaal worden verstrekt, omvatten ook informatie over nanoveiligheid, die bekend moet zijn bij het grote publiek, regelgevende instanties, de industrie en onderzoekers.

Het boek, dat een uitgebreide analyse geeft van de gezondheidseffecten van vervaardigde nanomaterialen, met bijzondere aandacht voor hun mogelijke schadelijke effecten op blootgestelde patiënten, consumenten en werknemers, is geschreven door internationale experts in nanotoxicologie en nanogeneeskunde. Het boek belicht ook de gunstige toepassingen van kunstmatige nanomaterialen zoals therapeutica en diagnostiek. Het overbrugt de kloof tussen experimentele resultaten en menselijke blootstelling aan technisch vervaardigde nanomaterialen en levert gegevens over de pathologische en klinische effecten van een dergelijke blootstelling bij mensen.

Bron: http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=25176Video: Suma y resta de 3 fracciones con diferente denominador. Aritmética - Vitual (Maart 2021).