Informatie

Verzamelingsrisico

<b>Verzamelingsrisico</b>

Incassorisico, insolventierisico. Onzekerheid over het ontvangen van de overeengekomen vergoeding als gevolg van de mogelijkheid van wanbetaling van de verplichtingen door de uitgevende instelling.

Inzamelingsrisico wordt ook wel risico op insolventie. Voor het beheer van dit risico is de informatie verstrekt door de ratingbureaus, die de kwaliteit van emissies en uitgevende instellingen beoordelen op basis van de mogelijkheid van wanbetaling. De beoordeling of beoordeling U heeft invloed op de winstgevendheid van de uitgifte.

Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat iemand die een beleggingsentiteit is failliet gaat door niet binnen de termijnen betaalde rente te betalen. Door de overheid uitgegeven obligaties zijn grotendeels immuun voor risico's. Obligaties uitgegeven door bedrijfsentiteiten zullen eerder wanbetalingen genereren, aangezien veel bedrijven failliet kunnen gaan.

Engelse term: STANDAARDRISICO, KREDIETRISICO