Tips

5 Strategische analyse-instrumenten om een ​​businessplan te ontwikkelen

5 Strategische analyse-instrumenten om een ​​businessplan te ontwikkelen

Elk bedrijf heeft een businessplan nodig. Veel ondernemers komen in de verleiding om hun bedrijf te starten zonder eerst iets te analyseren en ze kruisen gewoon hun vingers in de hoop dat het goed gaat. Idealiter voert u vooraf een gedetailleerde analyse uit van de sector en de markt waarin we willen betreden. Dit zijn er een paar.

5 Ideale strategische analyse-instrumenten om een ​​businessplan te ontwikkelen + 1 Extra

1. PEST-analyse

Met deze strategische analysetool kunnen we de omgeving analyseren waarin we ons bedrijf, bedrijf of project willen creëren of vestigen. Het stelt ons in staat om mogelijke scenarioveranderingen in onze sector of in de regio te identificeren om mogelijke groeikansen op te sporen en te benutten. De naam is een afkorting voor vier factoren:

 • Politici: politieke stabiliteit, de mogelijkheid van een regeringswisseling die leidt tot veranderingen in het fiscale of subsidiebeleid, mogelijke veranderingen in handelsovereenkomsten, het al dan niet bestaan ​​van pressiegroepen ...
 • Economisch: economie in groei of recessie, consumptietrend, situatie van vertrouwen of instabiliteit, wisselkoersen, inflatieniveau ...
 • Sociaal-cultureel: sociale gewoonten, veranderingen in de smaak of mode van mensen, gebruikelijke vormen van communicatie, demografie, gezondheid, waarden ...
 • Technologisch: huidige technologie, mogelijke vorderingen, lopende ontwikkelingen, kennis, investeringen in R&D, informatie ...

We moeten analyseren in hoeverre elk van deze macro-omgevingsfactoren een positieve of negatieve invloed kan hebben op ons bedrijf.

2. PESTEL-analyse

Het is een variatie op de vorige die nog twee factoren toevoegt aan de vier van de PEST-analyse. Naast rekening houden met de factoren politiek, economisch, sociaal en technologischworden de factoren ook geanalyseerd:

 • Ecologisch: Zo kan klimaatverandering gevolgen hebben in verschillende sectoren zoals toerisme of verzekeringen. Milieubeschermingswetten of voorschriften inzake afval- of energiebeheer kunnen ook een bedrijf beïnvloeden.
 • Juridisch: wetten tegen discriminatie, consumentenbeschermingswetten, antitrustwetten, licenties, arbeidswetgeving, gezondheidsbeschermingswetten, sectoren met speciale bescherming ...

De Henley Business School in het Verenigd Koninkrijk heeft een grafische methode ontwikkeld voor deze strategische analyse-tool, "PESTLEWeb" genaamd, en die, volgens de mening van de gebruikers, veel gemakkelijker te begrijpen is. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=Q_HQInHfjuM]

3. SWOT-analyse

Het is een strategische analyse-tool die ons in staat stelt laat toe om de interne en externe situatie van een bedrijf te analyseren of project. Het is alsof je een foto maakt van de situatie van ons bedrijf. Gezien het feit dat deze situatie niet statisch is, maar continu evolueert in de tijd, naast het gebruik ervan om het businessplan van ons bedrijf te ontwikkelen, het is goed om het later zo nu en dan te herhalen. Het doel is om te allen tijde de werkelijke situatie waarin de organisatie, het bedrijf of het project zich bevindt te kennen en op basis daarvan de meest geschikte toekomstige strategie te plannen. De naam van deze analysetool is een acroniem voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. De sterke en zwakke punten maken deel uit van de interne analyse, dat wil zeggen van de dingen die we kunnen beheersen, terwijl de kansen en bedreigingen deel uitmaken van de externe analyse, dat wil zeggen dingen die extern zijn aan ons bedrijf en die we niet kunnen controleren omdat ze niet afhankelijk zijn van ONS. Om de data te analyseren wordt een matrix gemaakt:

Interne analisis
STERKE PUNTENZwakke punten
Bepaal waar ons bedrijf opvalt, wat onze sterke punten zijn, bijvoorbeeld professionele en persoonlijke vaardigheden: kennis, informatie, ervaring, enz .; die ons onderscheiden van de concurrentie ...Erken waar we tekortschieten of wat ons kwetsbaar maakt ten opzichte van de concurrentie. Het zijn kritische factoren die we moeten elimineren of in ieder geval proberen te verminderen. Als we bijvoorbeeld weinig kennis of ervaring hebben over iets, hebben we nodig om onze situatie als bedrijf te verbeteren. Dan moeten we ze zo snel mogelijk aanschaffen of iemand inhuren die ze heeft.
Externe analyse
MOGELIJKHEDENGEVAREN
Identificeer externe elementen die ons ten goede kunnen komen of waarvan we op een bepaald moment in ons voordeel kunnen profiteren. Marktsalarissen, vraag / aanbod van het beroep, economische groei, zakelijke trend ... We hebben geen controle over deze externe elementen, maar als we ze identificeren en toekomstgericht zijn, kunnen we er voordeel uit halen en er het beste uit halen.Identificeer mogelijke bedreigingen die buiten onze controle liggen, maar die kunnen voorkomen. Nogmaals, dit zijn externe elementen die we niet kunnen beheersen, maar door deze risico's of bedreigingen te identificeren voordat ze zich voordoen, kunnen we voorbereid zijn en ons beter verdedigen als ze zich voordoen. Bijvoorbeeld juridische problemen of hoge concurrentie.

U kunt meer informatie zien in de volgende video: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Dnw5Mmxzc8] Zodra de analyse is voltooid, is het noodzakelijk neem de bijbehorende strategische beslissingen en breng ze in de praktijk eerder.

4. 7 S-model

In tegenstelling tot de meeste strategische analysetools die de neiging hebben zich te concentreren op externe analyse, wijst het 7 S-model, ontwikkeld in de vroege jaren 80 door Tom Peters en Robert Waterman, twee consultants bij McKinsey & Company, erop rechtstreeks binnen ons bedrijf. Het model analyseert, in het bijzonder 7 factoren, waarvan de namen in het Engels beginnen met S (vandaar de naam van de tool, de 7 S) en die volgens hun auteurs zijn de 7 fundamentele factoren van elke organisatiestructuur:

 • Strategie (Strategie)
 • Structuur (Structuur)
 • Systemen (Systemen)
 • Stijl (Stijl)
 • Gedeelde waarden (Gedeelde waarden)
 • Persoonlijk (Personeel)
 • Capaciteiten (Vaardigheden)

Het idee van het model is dat organisaties niet opereren als een set van strakke silo's, maar als een netwerk van onderling verbonden stukken. Daarom Het is essentieel dat de zeven factoren die in het model zijn opgenomen, op één lijn liggen om ons bedrijf succesvol te laten zijn. In die zin moeten ze bij de implementatie van een nieuwe strategie allemaal vooraf worden gecontroleerd en na implementatie blijven ze op één lijn liggen. Als het antwoord nee is voor alle of een deel van de factoren, zal het nodig zijn om de strategie geheel of gedeeltelijk te heroverwegen alvorens verder te gaan met de implementatie ervan. Om het duidelijker te zien, is het het beste om een ​​achthoek te tekenen en elk van de S op een van zijn hoekpunten te plaatsen. Behalve gedeelde waarden die, aangezien ze worden gedeeld, we ze in het midden van de achthoek zullen plaatsen. Vervolgens trekken we lijnen die van elk hoekpunt naar de andere gaan. In deze video kun je een meer gedetailleerde uitleg zien van hoe het werkt: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=YpcQLEzJCMQ]

5. Porter's 5 krachten

Dit instrument voor strategische analyse, bedacht door ingenieur en professor Michael Porter in 1979, bestaat nog steeds. Het model begrenst een frame dat stelt ons in staat om het concurrentieniveau binnen een sector te analyseren om zo een bedrijfsstrategie te bedenken die ons bedrijf winstgevend maakt. In die zin is het zo ideaal voor het ontwikkelen van een businessplan, aangezien het essentieel is om de concurrentie te analyseren alvorens een bedrijf op te richten, dus dit model is vooral interessant voor ondernemers. Porter's vijf krachten zijn als volgt:

 • Onderhandelingspositie van kopers of klanten
 • Onderhandelingspositie van leveranciers of verkopers
 • Dreiging van nieuwe concurrenten
 • Vervangende productbedreiging
 • Rivaliteit tussen concurrenten

De volgende video legt meer in detail uit hoe deze analyse moet worden uitgevoerd:

EXTRA: Blue Ocean-strategie

Deze tool, meer dan om ons businessplan op te stellen, is ideaal om ons aan het denken te zetten en te laten zien hoe we ons bedrijf willen benaderen. Een blauwe oceaanstrategie is wat ons bedrijf naar succes kan leiden. Daarom zou elke ondernemer deze tool moeten kennen en, voordat hij zijn droombedrijf opricht, wat tijd moeten besteden aan het nadenken over wat zijn blauwe oceaanstrategie zou kunnen zijn. Deze video legt perfect uit waar een blauwe oceaanstrategie uit bestaat. Als je het ziet, begrijp je waarom het zo belangrijk is:

Blijf lezen:

 • Nieuwe ondernemers: 6 regels die u moet volgen
 • 6 essentiële betaalbare tools voor een startup
 • 20 Tools om een ​​bedrijf op afstand te runnen
 • De 75 KPI's die elke manager zou moeten kennen


Video: SWOT Analysis - What is SWOT? Definition, Examples and How to Do a SWOT Analysis (December 2021).