Informatie

Vertegenwoordiging van de echtgenoot in de raad van eigenaren

Vertegenwoordiging van de echtgenoot in de raad van eigenaren

Is de vertegenwoordiging van de echtgenoot geldig in het bestuur?

ANTWOORD. In het geval van gemeenschap van goederen, bepaalt het Spaanse burgerlijk wetboek dat elk van de echtgenoten de verdediging van het gemeenschappelijk bezit en de rechten kan uitoefenen door middel van een handeling of uitzondering, dat wil zeggen dat als een van de echtgenoten de Vergadering bijwoonde en stemde, hun handeling de andere verbindt zonder nadelig zijn voor een hypothetische actie die de laatste tegen de eerste zou kunnen uitoefenen voor de schade en verliezen die eruit voortvloeien.

In het geval van scheiding van activa, moeten de afwezigen een vertegenwoordiger aanwijzen om de vergaderingen bij te wonen en te stemmen, wat perfect de echtgenoot zou kunnen zijn.

F. Brotons Baldó. Boerderijbeheerder

Onderwerpen: Vertegenwoordiging van de echtgenoten in de buurgemeenschappen. Viculatie van de huwelijksvertegenwoordiging in de stemmen van de Raad van Eigenaren. Geldigheid van bestuursovereenkomsten - echtgenoten.

Verwante onderwerpen Huisvesting - Gemeenschappen:

  • Eigenaarsbestuur


Video: The Guy Who Didnt Like Musicals (Juni- 2021).