Algemeen

Het juridische systeem staat voor de uitdaging van cryptocurrencies

Het juridische systeem staat voor de uitdaging van cryptocurrencies

De wet, als een systeem van regels dat de relaties van mensen binnen een samenleving regelt, moet worden herzien en aangepast aan de veranderingen die zich in deze relaties voordoen.

Gezien de evolutie van cryptocurrencies als betalingssysteem, een onbetwistbaar feit, lijkt de noodzaak om het gebruik ervan wettelijk te reguleren.

Hoewel de bestaande wetgeving op dit gebied nog erg basaal is, zal deze naar verwachting binnenkort worden ontwikkeld. Voornamelijk op de gebieden die verband houden met het gebruik van cryptocurrencies als betaalmiddel, maar ook in operaties als investeringsgoederen.

Van daaruit moet de wet twee fundamentele vragen beantwoorden:

  • De noodzaak om de veiligheid van de fondsen te garanderen en op de een of andere manier te ondersteunen dat enerzijds het technologische element betrouwbaar en anderzijds veilig is, als het gaat om het vermijden of bestraffen van mogelijke 'diefstal' of aanvallen op beheerplatforms van cryptocurrencies.
  • De behoefte voor vermijd het gebruik van dit nieuwe systeem voor belastingfraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Welke normen bestaan ​​er?

Voorlopig heeft elk land, in de uitoefening van zijn soevereiniteit, het gebruik van cryptocurrencies onafhankelijk gereguleerd. Er worden twee criteria gehanteerd: die van landen die activiteiten voorkomen en bestraffen die via deze systemen worden uitgevoerd, en aan de andere kant, die landen die dit wel toestaan ​​en de uitgifte van hun eigen cryptovaluta zullen reguleren.

Binnenkant van deJuridisch toepassingsgebied van de EUpubliceerde de EBA (European Banking Authority) in 2014 enkele aanbevelingen. De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn die bedoeld is om antiwitwasprotocollen toe te passen op virtuele valutawisseldiensten en elektronische portemonnees. Van daaruit zijn het de lidstaten die hun respectieve wetgeving aanpassen aan de richtlijnen van de Europese Unie.

Spanje loopt achter bij het opstellen van wetgeving op dit gebied. De kiem van de toekomstige regelgeving is te vinden in verklaringen van de CNMV en de Belastingdienst waarin zij hun interesse tonen in het opzetten van een regelgevend kader en het beheersen van activiteiten en operaties met cryptocurrencies. Maar niets anders.

De oprichting van commerciële bedrijven met bijdragen van bitcoins aan het sociaal kapitaal wordt echter toegelaten.

Alles lijkt erop dat de eerste regelgevende bronnen in belastingaangelegenheden zullen liggen, aangezien het directoraat-generaal Belastingen al een bindend advies heeft uitgebracht over het aangeven van transacties die met cryptocurrencies zijn uitgevoerd.

De hausse in het gebruik van cryptocurrencies overtreft de poging om ze te reguleren. De wet kan, hoewel in haar eigen tempo, niet lang op zich laten wachten en rechtszekerheid bieden aan de regelgevingsbehoeften die het gebruik ervan vereist.Video: Bitcoin, Cryptocurrency, Finance u0026 Global News - August 9th 2020 (Juni- 2021).