Informatie

Nieuw gebouw

Nieuw gebouw

Nieuw gebouw: Openbaar document waarin het bestaan ​​van een gebouw of de constructie van een nieuw wordt verklaard. De registratie ervan in het eigendomsregister impliceert de creatie van een registereigenschap als gevolg van het verdwijnen van de registereigenschap van oorsprong.

De nieuwbouwverklaring is belangrijk aangezien de huizen die op een perceel worden gebouwd de juridische status van de woningen krijgen, de registratiestatus van het perceel wordt gewijzigd en aanleiding geeft tot zoveel eigendommen als in het project zijn opgenomen.

Het kan worden gedaan in het verstedelijkingsproces, zolang de administratieve vergunning wordt verleend, evenals tijdens de uitvoering van het werk. In ieder geval zal de notaris in de titel het percentage noteren dat is gebouwd op het moment van de protocoldatum, wat nodig is om aan het einde van het werk een nieuwe titel te maken.


Video: Scholieren vinden nieuw gebouw Eduwiek best wel mooi hoor (Mei 2021).