Algemeen

De voorzorgsmaatregel in de UBER-zaak: de redenen van de rechter

De voorzorgsmaatregel in de UBER-zaak: de redenen van de rechter

Een paar dagen geleden werd een bevel uitgevaardigd door de rechtbank van koophandel nummer twee van Madrid waarbij werd overeengekomen om de Voorzorgsmaatregel aangespoord door de ASOCIACIÓN MADRILEÑA DEL TAXI tegen de aanvraag UBER TECHNOLOGIES INC.

Foto: Pixabay

De bovengenoemde Auto beveelt, als voorzorgsmaatregel, de stopzetting en het verbod in Spanje van het aanbieden en toekennen van personenvervoersdiensten in voertuigen, waarvan het gebruik zowel via de applicatie (app) als via de website wordt uitgevoerd www.uber.com.

Het is opvallend dat de rechter een maatregel van deze omvang heeft aangenomen om de activiteit van UBER tijdelijk op te schorten. Jouw goedkeuring zonder de aantijgingen aan de beklaagde te verwerken (in dit geval UBER), is een uitzondering op het principe van tegenspraak dat ons gerechtelijk systeem beheerst, dat alleen kan gedijen in uitzonderlijke gevallen bepaald in onze Procedurele Wet.

De belangrijkste reden waarom de rechter zinspeelt in de auto, is gebaseerd op het feit dat de activiteit van het personenvervoer wordt gereguleerd door zeer specifieke wettelijke voorschriften en administratieve vereisten vereist die het bedrijfUBERvoldoet momenteel niet.

De voorlopige voorzorgsmaatregel werd aangevraagd door de Madrid Taxi Association AMT en goedgekeurd door de handelsrechter zonder een partijhoorzitting. Dit soort maatregelen wordt pas afgesproken als ze goed aansluitenredenen van urgentie, O goeddat het horen van de verdachte (gehoord worden) het goede einde van de maatregel in gevaar kan brengen.

In dit specifieke geval is de rechter van mening dat de tweede reden wordt gegeven, dat wil zeggen dat het UBER het recht ontneemt om te argumenteren omdat het goede doel van de maatregel in het gedrang komt. De rechter baseert deze beslissing op het feit dat een directe schade, waardoor deze niet toeneemt.Bovendien worden volgens de resolutie de basisvereisten gegeven om een ​​voorzorgsmaatregel te laten slagen:

Verschijning van goede wet (fumus boni iuis), gespecificeerd in het bestaan ​​van een aannemelijk wettelijk belang.

Periculum in mora, bestaande uit het gevaar van urgente juridische schade.

Voorzichtigheid, dat de rechter heeft vastgesteld op € 10.000 en dat de Vereniging ervoor moet zorgen dat de uitvoering van het bevel in werking treedt.

De prestatie van “UBER” die bemiddelt tussen de vervoerder zonder vergunning en de gebruikers als een authentieke commerciële activiteit, zonder te voldoen aan de administratieve vereisten voor het vervoer van passagiers, was de doorslaggevende reden om overeenstemming te bereiken over deze uitzonderlijke voorzorgsmaatregel. Toch komt het besluit tot besluit niet over de wettigheid van UBER of niet, maar over de opschorting van de dienst uit voorzorg, zowel via haar website als via de internetprovider. Een vraag die direct aansluit bij de keuzevrijheid die de consument moet genieten, maar dat is weer een debat waarin we de diepte in kunnen gaan.

Gerelateerd lezen:Video: Un chauffeur Uber surprend ses passagers!! An uber heater surprises its passengers!! (Mei 2021).